Privatlivspolitik

1. Formål med politik

Formålet med denne privatlivspolitik er at gøre dig opmærksom på, hvordan Odense Marcipan A/S [CVR-nummer 15233699], som består af Odense Marcipan A/S, IGOS og Bæchs Conditori (fremadrettet Odense Marcipan ”vi”, ”os”, ”vores”) behandler dine personoplysninger. Med denne politik ønsker vi at gøre dig bevidst om, hvilke oplysninger, der indsamles og behandles, og hvor længe de opbevares. Privatlivspolitikken omhandler behandling af personoplysninger hos Odense Marcipan, når du indgår aftaler, interagerer eller på anden måde udveksler personoplysninger med os.

2. Beskrivelse af behandlingerne

Odense Marcipan behandler dine oplysninger til et eller flere specifikke formål og i overensstemmelse med databeskyttelsesreglerne. Vi behandler bl.a. dine oplysninger, hvis du er kunde hos os, kunde via vores webshop, gæst, samarbejdspartner, leverandør, besøger vores hjemmesider (www.odense-marcipan.dk, www.odense-konditoriet.dk, www.odense-foodservice.dk, www.igos.dk  eller www.baechs-conditoi.dk) eller vores sociale medie, hvis du skriver dig op til vores nyhedsbrev eller søger job hos os.

Oplysningerne vil som alt overvejende udgangspunkt komme direkte fra dig, og vi behandler alene dine oplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til det formål, hvortil de blev indsamlet. Oplysningerne kan dog også behandles og opbevares længere i anonymiseret form.

I nedenstående kan du få et overblik over de forskellige typer af behandlinger, som vi foretager.

2.1. Kundeforhold

2.1.1. Odense Marcipan
I forbindelse med salg af vores produkter behandler vi oplysninger om dig, når du er kunde hos os, kunde via vores webshop på www.odense-marcipan.dk samt om kontaktpersonen hos vores erhvervskunder. Vi behandler dine oplysninger i forbindelse med salg af vores produkter for at kunne indgå og opfylde en aftale, jf. GDPR art. 6(1)(b). Disse oplysninger omfatter kontaktoplysninger som navn, firmanavn, stillingsbetegnelse, CVR-nummer, e-mail, adresse og telefonnummer samt anden leveringsadresse, købshistorik og betalingsoplysninger.

Vi sletter oplysningerne løbende, dog senest 5 år plus løbende regnskabsår efter sidste faktura jf. bogføringsloven.

I nogle tilfælde kan vi supplere vores oplysninger om dig med de oplysninger, du løbende giver os, f.eks. oplysninger om interesser for bestemte produkter m.v., således vi kan gøre vores markedsføring så relevant for dig, som muligt. Dette sker på baggrund af vores legitime interesse, jf. GDPR art. 6(1)(f), da vi vurderer, at vores interesse i at tilbyde dig den bedste service vejer tungere end din interesse i at sådanne almindelige oplysninger, som du giver os, ikke behandles. Du har selvfølgelig altid mulighed for at få indsigt i sådanne oplysninger og få dem slettet. Læs mere om dine rettigheder i afsnit 5 nedenfor.

2.1.2. Bæchs Conditori og IGOS
Bæchs Conditori og IGOS behandler kun oplysninger om erhvervskunder. Vi behandler derfor i forbindelse med salg af vores produkter blot oplysninger om disses kontaktpersoner. Vi behandler oplysningerne for at kunne indgå og opfylde en aftale med dig, jf. GDPR art. 6(1)(b). De oplysninger som vi behandler, omfatter kontaktoplysninger som navn, firmanavn, CVR-nummer, stillingsbetegnelse, e-mail, adresse, telefonnummer og betalingsoplysninger samt købshistorik.

Vi sletter oplysningerne løbende, dog senest 5 år plus løbende regnskabsår efter sidste faktura, jf. bogføringslovens § 12, stk. 1.

2.2. Kundehenvendelser
Vi behandler dine personoplysninger, såfremt du retter henvendelse til vores kundeservice. Vi behandler dine personoplysninger på baggrund af vores interesse i at kunne kontakte dig og svare på dine henvendelser, jf. GDPR art. 6(1)(f). De oplysninger, som vi behandler, vil typisk omfatte navn, firmanavn, stillingsbetegnelse, CVR-nummer, e-mail, telefonnummer, adresse samt oplysninger om henvendelsen.

Vi sletter dine oplysninger løbende, dog senest 5 år efter sidste henvendelse.

2.3. Gæster
Hvis du besøger én af vores lokationer, vil vi registrere dit besøg, og vil derfor i den forbindelse behandle dine personoplysninger. Vi behandler oplysningerne for at kunne administrere, hvilke gæster, der besøger vores virksomhed. Behandlingen sker i overensstemmelse med GDPR art. 6(1)(f). De oplysninger vi behandler, vil typisk være navn, firmanavn og telefonnummer.

Vi sletter oplysningerne, som blev indsamlet i forbindelse med dit besøg løbende dog senest 5 år efter registreringen.

2.4. Jobsøgende
Hvis du søger job hos os, behandler vi dine personoplysninger med henblik på at vurdere, om du er kvalificeret til en eksisterende eller fremtidig stilling hos os. Vi behandler de oplysninger, du giver os, herunder navn, kontaktoplysninger (herunder telefonnummer, e-mail og adresse), fødselsdato, billede, ansøgning, CV, arbejds- og uddannelsesmæssige forhold og referencer.

Vi behandler dine oplysninger for at kunne indgå en aftale med dig om ansættelse på baggrund af din anmodning om vores behandling af ansøgningen jf. GDPR art. 6(1)(f). Vi behandler endvidere oplysninger i de tilfælde, hvor vi vurderer, at vores interesser i at behandle dine personoplysninger overstiger dine interesser i, at de ikke behandles, f.eks. oplysninger indsamlet fra sociale medier offentliggjort af dig eller oplysninger opnået via gennemførelsen af en personligheds- og færdighedstest, jf. GDPR art. 6(1)(f).

Vi deler dine personoplysninger med de medarbejdere, der er involveret i rekrutteringsprocessen samt videregiver dine personoplysninger til de virksomheder, som gennemfører personligheds- og færdighedstesten samt evt. rekrutteringsfirma.

Oplysninger om dig opbevares i 6 måneder efter, at stillingen er blevet besat, medmindre der er indhentet samtykke til forlængelse. I særlige tilfælde kan vi opbevare dine oplysninger i op til 3 år efter endt rekrutteringsperiode.

2.5. Leverandører og samarbejdspartnere
Når vi indgår aftaler med leverandører og samarbejdspartnere, behandler vi oplysninger om disses kontaktpersoner. Dette omfatter oplysninger om navn på kontaktperson, firmanavn, CVR-nummer, stillingsbetegnelse, telefonnummer, e-mail og om nødvendigt betalings-og/eller bankoplysninger.

Oplysningerne behandles enten, fordi det er nødvendigt af hensyn til opfyldelse af aftalen med den pågældende leverandør eller samarbejdspartner, jf. GDPR art. 6(1)(b), eller fordi vi som led i aftalen har en legitim interesse i at behandle den pågældendes kontaktoplysninger, jf. GDPR art. 6(1)(f).

Vi opbevarer relevante kontaktoplysninger igennem vores samarbejde. Skriftlige korrespondancer slettes løbende, og oplysninger, som er nødvendige for at opfylde vores forpligtelser efter bogføringsloven, opbevares i 5 år plus løbende regnskabsår.

2.6. Cookies og hjemmeside
I forbindelse med den almindelige drift af vores hjemmeside indsamler vi personoplysninger om dig via cookies for at forbedre hjemmesidens udseende og brugeroplevelse, samt til at udarbejde statistikker. De oplysninger, som vi indsamler via cookies, omfatter din IP-adresse, MAC-adresse, kommunikation med dig, browsertype, enhed (type, version, operativsystem m.v.) samt digitale fodspor, herunder brugeradfærd og sidevisninger.

Vi indsamler kun dine oplysninger, hvis du har givet samtykke hertil. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage. Læs mere om dette i vores cookiedeklaration på vores hjemmesider.

  • Odense Marcipans cookiedeklaration her
  • Odense Konditoriet cookiedeklaration her 
  • Odense Foodservice cookiedeklaration her
  • Bæchs Conditoris cookiedeklaration her
  • IGOS cookiedeklaration her

2.7. Trackingværktøjer
På vores hjemmesider www.odense-marcipan.dk, www.odense-konditoriet.dk, www.odense-foodservice.dk, www.igos.dk og www.baechs-conditoi.dk har vi desuden integrerede plugins fra sociale medier, som den vej igennem har mulighed for at indsamle data om dig, hvis du har givet dit samtykke hertil. Vi har i den forbindelse et fælles dataansvar med hvert socialt medie. Vi anvender integrerede plugins fra Pinterest, YouTube, Meta (Facebook og Instagram) samt LinkedIn.

For at kunne foretage målrettet markedsføring på Facebook anvender vi trackingværktøjer fra Meta Ireland Ltd., herunder Meta Business værktøjer i form af Meta-pixel. Den vej igennem indsamler vi data om dig.

Det betyder, at når du besøger vores hjemmeside, indsamler værktøjerne oplysninger om din IP-adresse, at du har besøgt vores hjemmeside, tidspunktet for dit besøg, oplysninger om din browser og operativsystem samt oplysninger om andre onlineidentifikatorer, der er blevet indsamlet via cookies. Oplysningerne behandles med det formål at kunne målrette vores markedsføring på Facebook.

Vi er fælles dataansvarlig sammen med Meta Ireland Ltd. for behandling af personoplysninger, der indsamles og transmitteres i forbindelse med dit besøg på vores hjemmeside. Meta Ireland Ltd. behandler oplysningerne til egne formål f.eks. forbedring og effektivisering af deres reklameplatform.

Vi indsamler kun dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke hertil, jf. GDPR art. 6(1)(a). Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage i dine browserindstilling eller ved at rette henvendelse til odense-marcipan@odense-marcipan.dk 

Du kan læse mere om Meta Ireland Ltd.’s behandling af dine personoplysninger i deres privatlivspolitik her, og om det fælles dataansvar samt den indgåede fælles dataansvarsaftale her

Udover trackingværktøjer fra Meta Ireland Ltd. anvender vi desuden trackingværktøjer fra Google Inc. i form af Google AdWords og Google Analytics.

2.8. Sociale medier
Vi anvender visse sociale medier, bl.a. Pinterest, YouTube, Meta (Facebook og Instagram) samt LinkedIn til at komme i kontakt med vores kunder og potentielle kunder, samt fremme vores markedsføring. Hvis du har været inde og ”like” vores fanside på det sociale medie eller har været i kontakt med os igennem dette, behandler vi uundgåeligt dine personoplysninger. Vi behandler hertil kun oplysninger om dit navn og e-mail. Du kan læse mere om vores behandling af personoplysninger i regi af Odense Marcipans fansider på Facebook her.

Hvis du kontakter os via sociale medier, behandler vi dine personoplysninger på baggrund af vores interesse i at kunne kontakte dig og svare på dine henvendelser, jf. GDPR art. 6(1)(f). Oplysningerne vil stamme fra dig og det sociale medie, som du kontakter os igennem.

Vi har et såkaldt fælles dataansvar med de sociale medier, vi anvender, idet vi begge behandler dine personoplysninger til egne formål. Du kan læse mere om de sociale mediers behandling af dine personoplysninger i det følgende:

  • Metas (Facebook og Instagram) behandling af dine personoplysninger her, og om det fælles dataansvar her.
  • Du kan læse mere om LinkedIns behandling af dine personoplysninger her og om det fælles dataansvar her.
  • Pinterests behandling af dine personoplysninger her og om det fælles dataansvar her.
  • Googles (YouTube) behandling af dine personoplysninger her.

Du har som bruger mulighed for at sende private beskeder via vores sociale platforme. Oplysninger, som omhandler direkte kommunikation via de sociale medier, slettes umiddelbart efter henvendelsen. I forhold til korrespondance sendt via hhv. Facebook og Instagram bliver beskederne overført automatisk til Messenger. Oplysningerne besvares via Messenger og slettes umiddelbart efter besvarelse.  

Opslag på f.eks. Facebook-sider eller i offentlige grupper slettes ikke, idet et opslag eller en kommentar på Facebook-sider eller i offentlige grupper betragtes som værende offentlige områder. Du kan læse mere om offentlige områder her.

2.9. Nyhedsbreve
Vi behandler kun dine personoplysninger til brug for markedsføring, hvis du har givet dit samtykke i overensstemmelse med GDPR art. 6(1)(a).

Hvis du bl.a. har samtykket til at modtage nyhedsbreve via e-mail om faglig inspiration, opskrifter til alle anledninger året rundt samt tips og tricks fra vores konditor behandler vi personoplysninger om dig. Vi behandler som udgangspunkt oplysninger om navn og e-mail, dog også firmanavn og profiltype under vores hjemmesider for professionelle www.odense-konditoriet.dk  www.odense-foodservice.dk og www.baechs-conditori.dk. Omfanget af vores behandling fremgår af det konkrete samtykke.

Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage ved at benytte linket ”afmeld” i de nyhedsbreve, du modtager.

Når du modtager vores nyhedsbreve, indsamler vi desuden oplysninger om dig via analyseværktøjer til at optimere indholdet af vores nyhedsbreve. Annonceringen målrettes på baggrund af det, som du har vist interesse for i e-mailen og nyhedsbrevet, herunder din klikadfærd. Denne behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med GDPR art. 6(1)(f).

Vi opbevarer dokumentationen for dit samtykke, så længe du modtager markedsføring eller deltager i vores markedsføring og i 2 år efter, at du har tilbagekaldt dit samtykke, hvis det er nødvendigt for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

2.10. Konkurrencer
Hvis du deltager i en konkurrence, behandler vi endvidere oplysninger om navn, adresse og telefonnummer jf. GDPR. art. 6(1)(f), så vi har mulighed for at fremsende en gave, hvis du er vinderen af konkurrencen.  

Oplysningerne som vi behandler i forbindelse med din deltagelse i en konkurrence slettes straks efter afslutning af konkurrencen.

3. Modtagere af personoplysninger

3.1.
Vi behandler dine personoplysninger med fortrolighed, og vi videregiver som udgangspunkt ikke oplysningerne til tredjeparter. Vi kan dog videregive dine personoplysninger, hvis du har givet dit samtykke, hvis vi har en berettiget interesse i videregivelsen eller, hvis vi har en retlig forpligtelse.

3.2.
Der forekommer desuden en videregivelse af personoplysninger mellem de koncernforbundne selskaber, idet vi har en legitim interesse i at videregive personoplysninger inden for koncernen til interne administrative formål.

3.3.
Vi kan overlade personoplysninger til vores systemleverandører, der behandler personoplysninger på vores vegne og efter vores specifikke instruks i henhold til den indgåede databehandleraftale.

3.4.
I nogle tilfælde benytter vi databehandlere uden for EU/EØS, hvorved personoplysninger kan blive overført til tredjelande, bl.a. i forbindelse med vores brug af cloudløsninger. Hertil anvender vi et gyldigt overførselsgrundlag enten i form af EU-U.S. Data Privacy Framework eller Standard Contractual Clauses) inden vi overfører personoplysningerne. Overførelsen sker alene under iagttagelse af de nødvendige sikkerhedsgarantier, som kræves efter gældende databeskyttelseslovgivning, og der foretages altid en individuel vurdering vedrørende behov for supplerende foranstaltninger.

4. Dine rettigheder

4.1.
Når vi indsamler oplysninger om dig, har du en række grundlæggende rettigheder efter databeskyttelsesreglerne, som du kan gøre brug af. Du kan læse mere om dine rettigheder på Datatilsynets hjemmeside her.

4.2.
Ovenfor nævnte rettigheder kan være tilknyttet betingelser og begrænsninger. Hvorvidt du som registreret kan anmode om f.eks. at få dine personoplysninger slettet, vil i alle tilfælde afhænge af en konkret vurdering.

4.3.
Hvis du har givet dit samtykke til vores behandling af dine oplysninger, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde dette samtykke.

4.4.
Hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger, kan du indgive en klage til Datatilsynet via deres hjemmeside www.datatilsynet.dk eller ved at ringe på tlf. 33 19 32 00.

5. Kontaktoplysninger

5.1.
Den virksomhed, som er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger, er:
Odense Marcipan A/S
CVR.nr.: 15233699
Toldbodgade 9-19
5000 Odense C
E-mail: odense-marcipan@odense-marcipan.dk 
Telefon: +45 63 11 72 00

5.2.
Vi har udpeget en medarbejder som intern persondatakoordinator. Hvis du har spørgsmål vedrørende vores behandling af dine personoplysninger, kan du derfor kontakte persondatakoordinator Birthe Nielsen på odense-marcipan@odense-marcipan.dk  eller på telefon +45 63 11 72 00.

6. Ændringer

6.1.
Vi forbeholder os retten til at opdatere og ændre nærværende retningslinjer for behandling af personoplysninger. I tilfælde af væsentlige ændringer retter vi henvendelse til dig i form af e-mail eller synlig meddelelse på vores website.

6.2.
Denne privatlivspolitik er senest ændret d. 17.05.2024.